Federale Overheid

  • Contactpersoon
  • Reglementering

Hieronder vindt u een link naar de contactgegevens van de bevoegde inspecteurs voor de Federale overheid en de reglementering die voor de administratieve en begrotingscontrole van toepassing is op de Federale overheid.

 

 

zie de lijst

14/06/2016 KB 8 april 1954 controle instellingen openbaar nut

30/09/2022 KB van 20 mei 2022 betreffende de administratieve, begrotings- en beheerscontrole