Contact

Het Interfederaal korps van de Inspectie van Financiën

WTC III - 27e verdieping
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
Tel : 02/740.84.00
E-mail : info@inspfin.fed.be

U kan ons hier ook een boodschap sturen.