Welkom

calculate

Welkom op de website van het Interfederaal korps van de Inspectie van Financiën.

De Inspectie van Financiën is een overheidsdienst die controletaken uitvoert in verband met de wettelijkheid, de regelmatigheid, de budgettaire haalbaarheid en de opportuniteit van de overheidsuitgaven, en dit vanuit het oogpunt van de efficiëntie, de effectiviteit en de zuinigheid (de zgn. 3 E’s).

money

De inspecteurs van financiën zijn actief bij de regeringen van zowel de Federale overheid als de Gemeenschappen en Gewesten, vandaar ons zgn. interfederaal karakter.

Veel gestelde vragen (FAQ)

fmi
pdf

Downloads

money

17/12/2015 Boek 75 jaar Inspectie van Financiën

17/12/2015 Deontologische code

17/12/2015 Brochure van de Inspectie van Financiën