Europese fondsen

In een aantal sectoren waar Europese subsidies worden toegekend in een systeem van zgn. ‘gedeeld beheer’ tussen de Europese Commissie en de Lidstaten oefenen zowel de federale staat als de Gewesten en Gemeenschappen, de bevoegdheden van de Lidstaat België uit. Dit is bv. zo voor het structuurbeleid en het landbouwbeleid,

In die gevallen zijn de Federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen dan ook verantwoordelijk voor de financiële controle met betrekking tot deze subsidies, zij volgen daarbij wel de regels opgesteld door de Europese instanties.

De Europese regels voorzien hier in de tussenkomst van een auditor, die onafhankelijk moet zijn van de instanties uit de lidstaten die instaan voor het beheer en de betaling. Deze auditor is belast met het opstellen van een betrouwbaarheidsverklaring voor de uitvoeringsrekeningen van elk programma (Structuurfondsen) of van elk begrotingsjaar (met betrekking tot de landbouw).

Al meer dan 10 jaar doen de politieke overheden in de sector van het structuurbeleid een beroep op de Inspectie van Financiën om deze externe auditfunctie uit te oefenen. Net zoals in de programmaperiode 2007-2013 is in de huidige programmaperiode 2014-2020 de Inspectie van Financiën ook aangesteld als “Auditautoriteit” voor de auditactiviteiten voor alle programma’s die medegefinancierd worden door de Europese Unie.

Zodoende zijn een achttal inspecteurs van financiën bij zowel de Federale overheid als de Gewesten en de Gemeenschappen deeltijds hiermee belast.

Hieronder vindt u per entiteit een lijst van de fondsen waarvoor voor de programmaperiode 2014-2020 de Inspectie van Financiën werd aangeduid als ‘Auditautoriteit’. Ook de contactgegevens van de betrokken inspecteurs van financiën worden vermeld.

Waalse Gewest

Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

Avenue Prince de Liège 133
5100 Jambes
genevieve.demarche@caif.wallonie.be, gerard.quinet@caif.wallonie.be

Europees Integratiefonds (EIF)

Avenue Prince de Liège 133
5100 Jambes
genevieve.demarche@caif.wallonie.be, gerard.quinet@caif.wallonie.be

Europees Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)

Avenue Prince de Liège 133
5100 Jambes
genevieve.demarche@caif.wallonie.be, gerard.quinet@caif.wallonie.be

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Avenue Prince de Liège 133
5100 Jambes
genevieve.demarche@caif.wallonie.be, gerard.quinet@caif.wallonie.be

Europees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO)

Avenue Prince de Liège 133
5100 Jambes
genevieve.demarche@caif.wallonie.be, gerard.quinet@caif.wallonie.be

Duitstalige Gemeenschap

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Gospertstraße 1-5
4700 Eupen
jose.berger@dgov.be

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) - Interreg programma Euregio Maas-Rijn


Gospertstraße 1-5 4700 Eupen
jose.berger@dgov.be

Vlaamse Gemeenschap / Vlaamse Gewest

Interreg IVa en Interreg V Vlaanderen-Nederland

Koolstraat 35, 5e verdieping
1000 Brussel
tony.mortier@vlaanderen.be
http://fin.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=306

Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF)

Koolstraat 35, 5e verdieping
1000 Brussel
tony.mortier@vlaanderen.be
http://fin.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=306

Europees Integratie Fonds (EIF)

Koolstraat 35, 5e verdieping
1000 Brussel
tony.mortier@vlaanderen.be
http://fin.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=306

Europees Integratie Fonds (EIF)

Rozenstraat 4
1000 Brussel
tony.mortier@vlaanderen.be
http://fin.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=306

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Koolstraat 35, 5e verdieping
1000 Brussel
tony.mortier@vlaanderen.be
http://fin.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=306

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Koolstraat 35, 5e verdieping
1000 Brussel
tony.mortier@vlaanderen.be
http://fin.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=306

Federale Overheid

Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)

de Lignestraat 37
1000 Brussel
bjs.baumann@inspfin.fed.be

Fonds voor interne veiligheid (ISF)

de Lignestraat 37
1000 Brussel
bjs.baumann@inspfin.fed.be

Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)

de Lignestraat 37
1000 Brussel
bjs.baumann@inspfin.fed.be