Thematische audits

In elke entiteit kan een beroep worden gedaan op de Inspectie van Financiën om bepaalde bijzondere onderzoeken, audits of verificaties te verrichten. De mogelijkheid daartoe is steeds voorzien in de reglementering omtrent de administratieve en begrotingscontrole. Een dergelijk onderzoek of een dergelijke audit kan doorgaans alleen maar door de betrokken Minister zelf worden gevraagd. In het verleden werden reeds bijzondere onderzoeken uitgevoerd in verband met de bv. de huisvestingskosten van een departement, een bijzondere audit van personeelsdossiers bij een agentschap, een onderzoek in verband de tijdige betaling van facturen enz.