Waalse Gewest

  • Contactpersoon
  • Reglementering

Hieronder vindt u een link naar de contactgegevens van de bevoegde inspecteurs voor het Waalse Gewest en de reglementering die voor de administratieve en begrotingscontrole van toepassing is op het Waalse Gewest.

zie de lijst

14/06/2016 Arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire