Vertraagt de tussenkomst van de Inspectie van Financiën de besluitvorming niet?

Neen, de doorlooptijd van de dossiers wordt vrij systematisch opgevolgd, en de meeste dossiers worden zeer snel bij de Inspectie van Financiën afgehandeld (routinedossiers zelfs meestal binnen één werkdag). Ook meer complexe dossiers vergen zelden meer dan een week – in de veronderstelling natuurlijk dat zij volledig zijn. Het gebeurt zeer vaak dat bij een eerste nazicht een dossier ter vervollediging wordt teruggestuurd naar de betrokken dienst.

De eerstelijnscontrole leidt vaak tot een kwalitatieve verbetering van de dossiers die aan de minister of de regering worden voorgelegd. Zal de Inspectie van Financiën er op staan dat de wettelijkheid, de budgettaire weerslag of de doelmatigheid van een voorstel zo goed mogelijk wordt weergegeven.

Dutch