De Raad van het Korps

Om de korpschef bij te staan in het beheer van het korps werd er een Raad van de Inspectie van Financiën opgericht.

Deze bestaat uit de korpschef en zes inspecteurs van financiën die om de vijf jaar worden verkozen.

De Raad heeft alleen adviserende bevoegdheden.