Kan de Inspectie van Financiën een dossier "blokkeren"?

Neen, een negatief advies van de Inspectie van Financiën leidt er wel toe dat de betrokken minister – indien hij of zij het dossier desondanks wil doorzetten – in beroep moet gaan bij de Minister van Begroting, en indien die niet akkoord gaat, eventueel bij de ministerraad.

De Inspectie van Financiën heeft dus nooit het laatste woord.

Dutch